Saturday, May 12, 2007

2007 Victoria Mile


A field of 18 fillies and mares is set to start in the Victoria Mile(G1) at Tokyo over 1,600 meters on grass.

pp/Horse/Age/Jockey
1/Sayonara/6/Masayuki Nakamura
2/Dia de la Novia/5/Yasunari Iwata
3/Asahi Rising/4/Yoshitomi Shibata
4/Koiuta/4/Masami Matsuoka
5/Fusaichi Pandora/4/Yuichi Fukunaga
6/Kawakami Princess/4/Koshiro Take
7/Sweep Tosho/6/Kenichi Ikezoe
8/Kiss to Heaven/4/Norihiro Yokoyama
9/Spring Drew/7/Hiroyuki Uchida
10/Agnes Raspberry/6/Koichi Tsunoda
11/Solid Platinum/4/Futoshi Komaki
12/Blumenblatt/4/Shinji Kawashima
13/Cosmo Marvelous/5/Masayoshi Ebina
14/Admire Kiss/4/Yutaka Take
15/Sanrei Jasper/5/Tetsuzo Sato
16/Daring Heart/5/Shinji Fujita
17/Jolly Dance/6/Katsumi Ando
18/Venus Line/6/Shinichiro Akiyama
All starters carry 55kgs.
The post time will be at 3:40 p.m. on Sunday, May 13.

No comments: