Friday, December 11, 2015

Field of Hanshin Juvenile Fillies


A maximum field of 18 fillies is set for the grade one Hanshin Juvenile Fillies on Sunday at Hanshin Racecourse.

The major players could be: Denko Ange and Major Emblem, who finished first and second, respectively, in the grade three Artemis Stakes on Oct. 31; Candy Barow and Blanc Bonheur, first and third in the grade three Fantasy Stakes respectively.

The field for the 1,600-meter turf race is:

1 Admire Lead(Stay Gold) Yuji Hishida
2 Major Emblem(Daiwa Major) Christophe Lemaire
3 Ma Cherie Girl(Tosen Phantom) Norihiro Yokoyama
4 Queue du Lapin(Daiwa Major) Hironobu Tanabe
5 Personnalite(Stay Gold) Daichi Shibata
6 Meisho Suizuki(Pyro) Kenichi Ikezoe
7 Crocosmia(Stay Gold) Masaki Katsuura
8 Major Typhoon(Daiwa Major) Shinji Kawashima
9 At the Seaside(King Kamehameha) Kosei Miura
10 Peptide Supple(Manhattan Cafe) Yoshihiro Furukawa
11 Blanc Bonheur(Deep Impact) Yasunari Iwata
12 Win Mireille(Stay Gold) Kohie Matsuyama
13 Win Fabulous(Stay Gold) Masami Matsuoka
14 Gentle Heart(Daiwa Major) Kota Fujioka
15 Candy Barows(Deep Impact) Andrea Atzeni
16 Kirishima Ojo(Squirtle Squirt) Futoshi Komaki
17 Denko Ange(Meisho Samson) Yuga Kawada
18 Medjerda(Deep Impact) Hirofumi Shii

-------------------------------

16 horses will run in the grade three Capella Stakes for 3yo+ at Nakayama on Sunday. 
The field for the 1,200-meter dirt race is:

1 Tokino Genji, 7h, 56, ASkihide Tsumura
2 Kyoei Asura, 8h, 56, Yuji Tannai
3 Derma Nurarihyon, 5h, 56, Hatsuhiro Kowata
4 A Shin Valor, 4c, 56, Yukito Ishikawa
5 Sakura Adonis, 7h, 56, Yoshitsugu Okada
6 Curtis Barows, 5h, 56, Teruo Eda
7 Sound Gaga(USA), 6m, 54, Yuichi Shibsayama
8 Taisei Phantom, 7h, 56, Takuya Ono
9 Admire Sagace, 7h, 56, Kyosuke Kokubun
10 A Shin Top(USA), 5h, 57, Koshiro Take
11 Shigeru Kaga, 4c, 57, Yutaka Yoshida
12 Maruka Fleet, 9h, 56, Syu Ishibashi
13 Kajiki, 6h, 56, Yoshitomi Shibata
14 Kikuno Storm, 6h, 56, Hiroyuki Uchida
15 Million Volts(USA), 6h, 56, Toshiki Inoue
16 Satono Tiger, 7h, 56, Seiji Sakai

-------------------------------

A total of 18 have been entered to the grade three Challenge Cup on Saturday at Hanshin Racecourse.

The field for the 1,800-meter turf event is:

1 Katie Pride, 5h, 53, Suguru Hamanaka
2 Tagano Etoile, 4f, 53, Yuga Kawada
3 Meiner Milano, 5h, 56, Daichi Shibata
4 Spirits Minoru, 3c, 53, Manabu Sakai
5 Action Star, 5h, 53, Kenichi Ikezoe
6 Dantsu Cancer, 4f, 51, Takuma Ogino
7 Siberian Superb, 6h, 54, Kohei Matsuyama
8 Bad Boy, 5h, 53, Ryuji Wada
9 Chateau Blanche, 5m, 54, Kota Fujioka
10 Historical, 6h, 57, Christophe Lemaire
11 Fluky, 5h, 57, Mirco Demuro
12 Meisho Uzushio, 8h, 52, Shinichiro Akiyama
13 Red Arion, 5h, 58, Yasunari Iwata
14 World Ace, 6h, 57.5, Hugh Bowman
15 Zelos, 6h, 54, Ryo Takakura
16 Makoto Brillar, 5m, 52, Hirofumi Shii
17 Deus Vult, 7g, 55, Yutaka Take
18 Meisho Naruto, 7g, 57, Hideaki Miyuki


No comments: