Friday, May 06, 2016

2016 Niigata Daishoten


Niigata Racecourse features the Niigata Daishoten on Sunday, May 8. A total of 16 horses have been entered for the 2,000-meter handicap race.
The leading contenders could be: Historical, Fluky, Satono Rasen, Shonan Bach and D'accord.

The field is:

1 Satono Gallant, 7h, 56, Mark Du Plessis
2 Historical, 7h, 57, Katsuharu Tanaka
3 Fluky, 6h, 57.5, Yusuke Fujioka
4 Angreifen, 4c, 55, Yuichi Kitamura
5 Satono Rasen, 4c, 57, Yukito Ishikawa
6 Meiner Milano, 6h, 56, Yuji Tannai
7 Meisho Naruto, 8g, 56, Masaki Katsuura
8 Barone Douphol, 6h, 53, Takuma Ito
9 Passion Dance, 8h, 57, Akihide Tsumura
10 Longing Dancer, 7h, 53, Kazuo Yokoyama
11 Shonan Bach, 5h, 55, Yoshitomi Shibata
12 Shiny Prince, 6h, 56.5, Hideaki Miyuki
13 Meisho Kampaku, 9h, 52, Hayato Yoshida
14 D'accord, 8h, 58, Futoshi Komaki
15 Beruf, 4c, 56, Daisaku Matsuda
16 Derby Fizz, 6h, 57, Syu Ishibashi

No comments: