Monday, June 27, 2016

Field of 2016 Teio Sho


A field of 12 is set to run the NAR grade one Teio Sho at Ohi track over 2,000 meters on dirt June 29.

The strong JRA entries are Aukano Roman, Nonkono Yume, Copano Rickey, Amour Briller(USA), Sound True, Hokko Tarumae and Chrysolite.

The field in post position order with riders for the Teio Sho is:

1 Asukano Roman, Keisuke Dazai
2 Nonkono Yume, Christophe Lemaire
3 Copano Rickey, Yutaka Take
4 Amour Briller(USA), Suguru Hamanaka
5 Narichu Dragon, Shuji Akaoka
6 Giardino, Daisuke Mashima
7 Sound True, Takuya Ono
8 Reward Leblon, Shinichi Terachi
9 Eurobeat, Hiroto Yoshihara
10 Hokko Tarumae, Hideaki Miyuki
11 Namura Victor, Takafumi Hattori
12 Chrysolite, Yuga Kawada

No comments: