Friday, May 26, 2017

2017 grade two Meguro Kinen


A total of 18 horses have been entered for the Meguro Kinen for 4yo+ to be run on Sunday, May 28 at Tokyo Racecourse.
The leading contenders could be: Mondo Intero, Volsheb, Kafuji Prince, Lani(USA), One and Only.

The field for the 2,500-meter handicap race is:

1-Mondo Intero, 5h, 56.5, Hiroyuki Uchida
2-Volsheb, 6h, 56.5, Keita Tosaki
3-Saratoga Spirit, 5h, 54, Hirofumi Shii
4-Kafuji Prince, 4c, 55, Yasunari Iwata
5-Altar, 5g, 55, Yuichi Shibayama
6-Silk Dreamer, 8h, 53, Yukito Ishikawa
7-Umbruch, 4c, 55, Mirco Demuro
8-Lani(USA), 4c, 56, Yutaka Take
9-Happy Moment, 7h, 54, Yuga Kawada
10-Toruk Makto, 7h, 54, Masayoshi Ebina
11-Meiner Sage, 5h, 55, Daichi Shibata
12-Fame Game, 7g, 58, Christophe Lemaire
13-Hit the Target, 9h, 57.5, Takuya Ono
14-Mousquetaire, 9h, 56, Yutaka Yoshida
15-One and Only, 6h, 58, Norihiro Yokoyama
16-Meisho Kadomatsu, 8h, 55, Yusuke Fujioka
17-Recondite, 7h, 55, Kohei Matsuyama
18-Cryptogram, 5h, 56, Yuichi Fukunaga

No comments: