Friday, May 04, 2018

2018 Niigata Daishoten


Sunday' main event at Niigata Racecourse will be the grade three Niigata Daishoten.
The possible leading contenders are: Suzuka Devious, Triomphe, My Style and Staphanos.

The post position with jockeys for the 2,000-meter turf race is:
1-Suzuka Devious, Kosei Miura
2-Nasuno Seikan, Genki Maruyama
3-Kento O, Yukito Ishikawa
4-Shiny Prince, Masaki Katsuura
5-Tosen Matakoiya, Yoshitomi Shibata
6-Rhein Ruf, Kazuma Mori
7-Curren Last Show, Kiwamu Ogino
8-Hakusan Rudolf, Kyosuke Maruta
9-Night of Knights, Akihide Tsumura
10-Triomphe, Daisaku Matsuda
11-Happy Yunibansu, Takashi Fujikake
12-My Style, Katsuharu Tanaka
13-Staphanos, Ryuji Wada
14-Stay in Seattle, Shinichiro Akiyama
15-Rock a Hula Baby, Makoto Sugihara
16-Outliers, Takeshi Yokoyama


No comments: