Friday, January 11, 2019

2019 Nikkei Shinshun Hai


Sunday's main event at Kyoto will be the grade two Nikkei Shinshun Hai for 4yo+. A total of 16 horses have been entered to the 2,400-meter turf event.

The post position with jockies for the Nikkei Shinshun Hai is:

1-Masahaya Dream, Yuichi Kitamura
2-Glory Vase, Mirco Demuro
3-A T Thunder, Manabu Sakai
4-African Gold, Filip Minarik
5-Super Lumiere, Hiroshi Kitamura
6-Solace, Fuma Matsuwaka
7-Ganko, Yusuke Fujioka
8-Win Tenderness, Hiroyuki Uchida
9-Kento O, Ryuji Wada
10-Look Twice, Yasunari Iwata
11-Noble Mars, Ryo Takakura
12-Meisho Tekkon, Yutaka Take
13-Dashing Blaze(USA), Yuichi Fukunaga
14-Aithon, Kyosuke Kokubun
15-Lord Vent d'Or, Norihiro Yokoyama
16-Muito Obrigado, Yuga KawadaNo comments: